top of page

PŘEDNÍ LABSKÁ 2023

Koncem března 2023 jsme uspořádali již 21. ročník celostátní konference pro sociální kurátory a sociální pracovníky, tentokrát na téma: "Krizová intervence v mimořádných situacích z pohledu sociálního kurátora a spolupracujících organizací".

 

Na konferenci jsme s odstupem času zhodnotili přínos a význam sociální práce v době pandemie. V této souvislosti se s námi kolegové z pražských terénních programů (Naděje, Armáda spásy, CSSP) a vedení sociální odboru MHMP podělili o zkušenost se zaváděním pracovní metody "Housing First" s osobami bez přístřeší, kterou se významně zvýšil resocializační potenciál sociálně práce a mnoho klientů tak mohlo začít cestu k běžnému životu mimo ulici.

 

Příspěvek našich kolegů byl velice inspirativní a věříme, že jedním z pozitivních přínosů pandemie bylo právě urychlení implementace zmíněné metody do sociální práce a dotačních programů EU.

 

Tato konference a s ní spojená administrativa byla plně zdigitalizována a zaumatizována, čímž jsme mohli věnovat více času přípravě příspěvků a samotným účastníkům na konferenci.

Za toto usnadnění velice děkujeme společnosti ELEDO.

bottom of page