top of page

O nás

Jsme profesní organizace sdružující sociální pracovníky ze všech odvětví sociální práce a která byla založena v roce 1919 jako první profesí organizace svého druhu. Od roku 1990 je Společnost sociálních pracovníků ČR obnovená. SSP ČR je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, je aktivním členem Mezinárodní federace sociálních pracovníků IFSW (International Federation of Social Workers). SSP ČR vypracovala v souladu s Evropským etickým kodexem Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

Naším cílem je vytváření odborného zázemí pro sociální pracovníky a podpora rozvoje oboru sociální práce. Společnost sociálních pracovníků si zakládá na předpokladu, že sociální práci mají vykonávat pouze kvalifikovaní sociální pracovníci a že jejich vzdělávání v oboru je celoživotní záležitostí. Aktivně podporujeme vzdělávání v oblasti sociální práce a dalších přidružených vědních oborech prostřednictvím sdílení zkušeností, vzájemného mentoringu, přednášení apod. Nezbytnou součástí naší činnosti je zvyšování povědomí ve společenském  a mediálním prostředí o důležitosti a potřebnosti odborné sociální práce.

SSP ČR otevřeně spolupracuje s dalšími profesními organizacemi sdružující sociální pracovníky a vzdělavatele v sociální práci na vzniku nezávislé komory sociálních pracovníků a profesního zákona o sociálních pracovnících. V rámci Společnosti sociálních pracovníků ČR se sdružujeme, abychom měli větší vliv na profesionální směřování sociální práci, a to například za účelem většího vlivu na tvorbu legislativy.

NAŠE VIZE

  • ZVYŠOVAT ODBORNOST A PRESTIŽ SOCIÁLNÍ PRÁCE

  • PROFESNÍ PODPORA SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ

  • PROSAZOVÁNÍ SYSTÉMOVÝCH ZMĚN VLIVEM NA ÚPRAVU LEGISLATIVY A PROGRAMŮ SOCIÁLNÍCH POLITIK

  • PODPORA STUDENTŮ PŘI STUDIU SOCIÁLNÍ PRÁCE

bottom of page