top of page

Konference pro sociální pracovníky/kurátory
- Přední Labská 2023 -

30.03 - 31.03.2023

TÉMA KONFERENCE:

KRIZOVÁ INTERVENCE V MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH Z POHLEDU SOCIÁLNÍHO KURÁTORA A SPOLUPRACUJÍCÍCH ORGANIZACÍ

Koncem března 2023 jsme uspořádali již 21. ročník celostátní konference pro sociální kurátory a sociální pracovníky, tentokrát na téma: "Krizová intervence v mimořádných situacích z pohledu sociálního kurátora a spolupracujících organizací".


Na konferenci jsme s odstupem času zhodnotili přínos a význam sociální práce v době pandemie. V této souvislosti se s námi kolegové z pražských terénních programů (Naděje, Armáda spásy, CSSP) a vedení sociální odboru MHMP podělili o zkušenost se zaváděním pracovní metody "Housing First" s osobami bez přístřeší, kterou se významně zvýšil resocializační potenciál sociálně práce a mnoho klientů tak mohlo najít cestu ven k běžnému životu mimo ulici.


Příspěvek našich kolegů byl velice inspirativní a věříme, že jedním z pozitivních přínosů pandemie byla právě urychlení implementace zmíněné metody do sociální práce a dotačních programů EU.


Tato konference a s ní spojená administrativa byla plně zdigitalizována a zaumatizována, čímž jsme mohli věnovat více času přípravě příspěvků a samotným účastníkům na konferenci.

Za toto usnadnění velice děkujeme společnosti ELEDO.

Harmonogram - CKSP 2023
.pdf
Download PDF • 52KB

 

bottom of page