top of page

Evropská konference sociální práce
- Praha 2023 -

21.05 - 24.05.2023

téma konference:
NAVZDORY VŠEM PŘEDPOKLADŮM JE SOCIÁLNÍ EVROPA MOŽNÁ, KDE NIKDO NEZŮSTANE POZADU!

Ve spolupráci s IFSW (International Fefedaration of Social Work) jsme uspořádali Evropskou konferenci sociální práce v Praze, v Kongresovén centru Praha na Vyšehradě. Konference se zúčastnili sociální pracovníci a pracovnice z celé Evropy, ale mohli jsme uvítat i hosty z Austrálie, Kataru a dokonce i vzácného hosta ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Malcoma Payna, který vystoupil na závěr konference s inpirujícm příspěvkem a poselstvím pro moderní sociální práci. Z příspěvku byl pořízen záznam a doporučujeme jej zhlédnout - zde.


Payne například zdůrazaňuje důležitost občanského sektoru a jeho vliv na financování sociálních služeb, aby se předešlo nepoměrnému rozložení politického vlivu na financování sociálních politik. Zároveň vyzývá sociální pracovníky ke koordinované politické advokační činnosti, a to za účelem potlačování populistických politik a zmírňování radikalizačních společenských tendencí, které by mělo vycházet z faktů a kritického myšlení.


Konference proběhla ve formátu odborných příspěvků a dislokovaných seminářů, v rámci kterých mohli účastníci navštívit české NNO a jednu příspěvkovou organizaci, které se významným podílem podílejí na rozvoji a realizaci sociální práce v českém prostředí.


Romodrom o.p.s.,

RUBIKON Centrum, z.ú.,

Freya, z. s.,

Centrum sociálních služeb Praha,

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.,

Palata - Domov pro zrakově postižené,

ACORUS, z. ú.,

Domov Sue Ryder, z. ú.,

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú.,

Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.


Z konference si odnášíme mnoho dojmů, které v nás v průběhu času po konferenci ještě doznívají. Závěrem bychom chtěli říct, že česká sociální práce si jednoznačně zvýšila v mezinárodním měřítku svou reputaci a že konferencí naše užší spolupráce s IFSW teprve začíná.


Děkujeme všem dobrovolníkům, zvlášť z řad studnetů, že konferenci věnovali svůj volný čas a že nám tím dávají najevo, že jím záleží na podobě budoucnosti české sociální práce.

 

bottom of page