top of page

O nás

Jsme profesní organizace sdružující sociální pracovníky ze všech odvětví sociální práce a která byla založena v roce 1990 jako první profesí organizace svého druhu. Naším cílem je profesionalizace sociální práce, a to ve vnímání této profese jako vysoce odborné akademicko-vědní disciplíny založené na praxi. Obě oblasti se navzájem doplňují a ověřují, čímž je sociálnímu pracovníkovi umožněno zvolit nejvhodnější odborný pracovní postup. Společnost sociálních pracovníků stojí na předpokladu, že sociální práci mají vykonávat pouze kvalifikovaní sociální pracovníci a že jejich vzdělávání v oboru je celoživotní záležitostí. Aktivně podporujeme vzdělávání v oblasti sociální práce a dalších přidružených vědních oborech prostřednictvím sdílení zkušeností, vzájemného mentoringu, přednášení apod. Nezbytnou součástí naší činnosti je zvyšování povědomí ve společenském  a mediálním prostředí o důležitosti a potřebnosti odborné sociální práce. 

Our Story

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does, and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers, and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery, or video for even more engagement.

Meet The Team

Our Clients

bottom of page